Absolutt cellereferanse i Excel

Absolutt cellereferanse i Excel brukes når du vil låse en celle eller et celleområde, slik at det ikke endres når du kopierer eller fyller ned formler i andre celler. Dette er nyttig når du har en konstant verdi eller en konstant formel som du vil referere til, uavhengig av hvor formelen kopieres. Her er en […]

Read more
Pivottabell i Excel

Skap Visuell Innsikt med PivotTables i Excel PivotTables er som tryllestøv for dataanalyse i Microsoft Excel. De gir deg muligheten til å organisere, oppsummere og trekke ut verdifull innsikt fra store mengder data på en enkel og visuell måte. Her er hvordan du kan dra nytte av kraften i PivotTables: 1. Opprett PivotTable: – Velg […]

Read more
Gjennomsnitt funksjonen i Excel

Organiser og Analyser Data Effektivt med AVERAGE i Excel Å organisere og analysere store datasett blir enklere med Excel, spesielt når du bruker funksjoner som AVERAGE. AVERAGE-funksjonen lar deg beregne gjennomsnittet av tall i en valgt rekke eller et område, og er avgjørende for å få innsikt i dataene dine. For å bruke AVERAGE-funksjonen, skriv […]

Read more
HVIS funksjonen i Excel

Utforsk Excel-effektiviteten med IF-funksjonen: Smartere beslutninger i regnearket En essensiell funksjon som gir deg muligheten til å ta smartere beslutninger og tilpasse dataene dine etter spesifikke kriterier er Excel’s IF-funksjon. Denne kraftige betingede logikken gir deg muligheten til å automatisere handlinger basert på om en betingelse er sann eller falsk. For å bruke IF-funksjonen, skriv […]

Read more
SUM funksjonen i Excel

Utforsk kraften til SUM-funksjonen i Microsoft Excel En av de mest grunnleggende og likevel kraftige funksjonene i Excel er SUM-funksjonen. Denne funksjonen gjør det enkelt å legge sammen tall i en rekke eller et område. Enten du håndterer budsjetter, regnskap eller simpelthen ønsker å beregne totale verdier, er SUM-funksjonen et uvurderlig verktøy for effektiv datahåndtering. […]

Read more
Excel kurs Oslo

Excel kurs i Oslo et et kurs for nybegynnere i Excel. Her kreves det ingen forkunnskaper  Se alle excel kursene her: https://www.kursagenten.no/enkeltkurs/Datakort-modul-1-8-kurs-En-til-en-kurs-for-maksima-164777 https://www.kursagenten.no/enkeltkurs/Lar-deg-TOUCH-METODEN-na-159137 https://www.kursagenten.no/enkeltkurs/Grunnleggende-datakurs-158358 https://www.kursagenten.no/enkeltkurs/Datakurs-for-arbeids–og-hverdagsliv-193641 https://www.kursagenten.no/enkeltkurs/Datakort-modul-6-og-7-Powerpoint-og-Outlook-167931 https://www.kursagenten.no/enkeltkurs/Datakort-modul-3-og-4-Word-og-Excel-167920 https://www.kursagenten.no/enkeltkurs/Datakort-modul-1-og-2-IT-forstaelse-og-Windows-10-167909 https://www.kursagenten.no/enkeltkurs/Datakort-modul-1-8-kurs-NAV-godkjente-AMO-kurs-ta–191381 https://www.kursagenten.no/enkeltkurs/Datakort-modul-1-8-kurs-En-til-en-kurs-for-maksima-164777 https://www.kursagenten.no/enkeltkurs/Datakort-for-arbeidslivet-En-til-en-kurs-for-maksi-191379  

Read more