Datakortet modul 1 – 8

Kurs hos google om teknologi og fremtid. Datakortet er anbefalt for å følge med i den teknologiske utviklingen i verden. Kurs om viktigheten av teknologi og fremtid hos
GOOGLE Norges hovedkvarter i Oslo.

 

Hva er Datakortet?

ECDL (European Computer Driving Licence) er verdens mest utbredte sertifisering av grunnleggende IT-kompetanse, og det er en etablert standard i markedet. Datakortet er det norske navnet på ECDL. Datakortet er en internasjonal og leverandøruavhengig ferdighetstest som dokumenterer at du innehar kompetanse innenfor de vanligste bruksområdene for en datamaskin.

Så raskt som teknologien vokser, og tar over flere og flere av arbeidsoppgavene i de fleste arbeidsplassene skaper et ekstremt stort behov for grunnleggende data ferdigheter. Ethvert selskap har nesten satt krav om å ha det grunnleggende datakurset på plass før man i det hele tatt søker på stillingen. Dette kurset heter datakortet. Ønsker du å dokumentere at du har dette kurset og er klar for å bidra i den teknologiske utviklingen?

Datakortet oppnår man ved å gjennomføre tester og derigjennom blir man kvalifisert som bruker på de vanligste kontorapplikasjonene som er Microsoft Pakken. Etter å ha gjennomført kurset vil du kunne ta større roller og ansvar på arbeidsplassen din, og du får også mulighet til å utvikle deg selv både personlig og på profesjonell plan.

Vi ønsker deg velkommen til datakort kurset og håper at du er klar for å tilegne deg grunnleggende datakunnskaper.

 

Mål med datakurset:

Deltakeren skal kvalifiseres for syv moduler som inngår i Datakortet og etter avsluttet kurs skal du kunne jobbe både smartere og mer effektivt.

Krav til forkunnskaper: Et grunnleggende datakurs eller noe erfaring med data fra før er ikke nødvendig.

 

I Datakort kurset “Datakortet Modul 1-6” vil du lære om:

 

Modul 1 – Kurs i Grunnleggende IT-forståelse:

I dette datakort modulet vil du lære om det helt grunnleggende som hvordan datamaskinen er bygd opp, komponentene, ytelse, hva man bør se etter ved kjøp av ny data o.l

 

Modul 1 – Kurs i Microsoft Windows 10:

I dette datakort modulet vil du lære om en av de mest brukte operativsystemene i verden. Det vil bli gjennomgått enhver ting i dette operativsystemet, så etter endt modul vil du ha kunnskap om hvor og hvordan alt fungerer.

 

Modul 2 – Kurs i Microsoft Word:

I dette datakort modulet vil du lære om det mest brukte skriveprogrammet i verden, nemlig WORD. Det vil bli gjennomgått enhver ting i dette programmet og etter endt modul vil du kunne jobbe mer effektivt og smartere.

 • Bli kjent med Word
 • Redigering
 • Formatering
 • Sideformatering
 • Språkverktøy
 • Utskrift
 • Tabeller
 • Bilder og objekter
 • Fletting

 

Modul 3 – Kurs i Microsoft Excel:

I dette datakort modulet vil du lære om det mest brukte tallprogrammet i verden, nemlig EXCEL. Det vil bli gjennomgått enhver ting i dette programmet og etter endt modul vil du kunne jobbe mer effektivt og smartere.

Modul 3.1 –

 • Gjennomgang av Excel vinduet
 • Enkle formler
 • Enkel formatering
 • Klipp og lim
 • Kopiering av formler
 • Merking
 • Slette data
 • Fjerne og legge til celler, rader og kolonner
 • Angre
 • Flytting og kopiering
 • Søk og erstatt
 • Autofyll
 • Cellereferanser
 • Låse og gi navn til celler
 • Hva er en funksjon?
 • Funksjonsveiviseren
 • Gjennomgang av de mest brukte funksjonene:
 • Summer, antall, størst, min og gjennomsnitt.

Modul 3.2 –

 • Flash Fill
 • Diagrammer
 • Sparkline grafikk
 • Hurtiganalyse
 • Sortering og filtrering
 • Avansert filter
 • Delsammendrag
 • Tabeller

Modul 3.3 –

 • Enkle formler
 • Cellereferanser
 • Gi navn til celler og områder
 • Feilkontroll og formelrevisjon
 • Hente data fra andre ark og arbeidsbøker
 • Egendefinerte tallformater
 • Betinget formatering
 • Utklippstavle og avansert innliming

Modul 3.4 –

 • Navn og navnebehandling
 • Få kontroll på dato- og tidsberegning
 • Enkle statistiske og matematiske funksjoner
 • Vi ser på *.HVIS.SETT familien av funksjoner (SUMMER.HVIS.SETT etc.)
 • Oppslagsfunksjoner (FINN.RAD, XOPPSLAG etc.)
 • Tekstfunksjoner

Modul 3.5 –

 • Tekstbehandling i Excel
 • Hvis, Hvis.sett
 • Feilhåndtering / Datavalidering
 • Sammensatte funksjoner
 • Avanserte oppslag
 • Tabellfunksjonalitet

 

Modul 4 – Kurs i Microsoft PowerPoint:

I dette datakort modulet vil du lære om det mest brukte presentasjonsprogrammet i verden, nemlig POWERPOINT. Det vil bli gjennomgått enhver ting i dette programmet og etter endt modul vil du kunne jobbe mer effektivt og smartere.

 • Bli kjent med PowerPoint
 • Utforming
 • Tekst
 • Bilder og objekter
 • Tegning
 • Diagram
 • Organisasjonskart
 • Tabeller
 • Utskrift
 • Lysbildeframvisning

 

Modul 5 – Kurs i Microsoft Outlook:

I dette datakort modulet vil du lære om det mest brukte e-post programmet i verden, nemlig OUTLOOK. Det vil bli gjennomgått enhver ting i dette programmet og etter endt modul vil du kunne jobbe mer effektivt og smartere.

 

Modul 6 – Kurs i Microsoft Access:

Dette modulet er valgfri, dvs. at du ikke må ta det, da dette programmet kun blir brukt i spesifikke arbeidsplasser og stillinger, men om du har behov for det, så informer din kursholder om det, og det vil bli gitt en innføring i database programmet.

 • Grunnleggende begreper introduksjon til databasedesign/datamodellering
 • Opprette en database
 • Tabeller
 • Spørringer/Queries
 • Skjemaer
 • Rapporter
 • Etiketter
 • Flettebrev med Word
 • Orientering om makromulighetene

Modul 7 – Kurs i Microsoft Teams:

 

Modul 8 – Kurs i Microsoft Onedrive:

 

Gjennomføring: Gjennomføres på Internett, interaktivt. Datakurset inneholder tekst, bilder, videofremvisninger, små tester og en mengde oppgaver. Enkelt og fleksibelt.

Test: Etter hver modul kan du velge å gå opp til en test i Datakortet (Dette er ikke en en obligatorisk test som inngår i kurset.)

Kurstype: Oppmøte (fysisk)

Krav til deltaker:
• Må ha en datamaskin tilstede under datakort kurset.
• Må ha Microsoft Pakken

FAST LAVPRIS PER DATAKORT MODUL: 2 000,-

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud nå til deg selv eller dine ansatte: