Vi tilbyr ArbeidsMarkedsTiltak (AMO kurs) i samarbeid med NAV. Vi har levert kurs til følgende NAV-avdelinger:

– Halden
– Sarpsborg
– Fredrikstad
– Moss
– Ski
– Oslo
– Sandvika
– Lillestrøm
– Åsnes
– Kongsvinger
– Innlandet
– Kristiansand

 

Visste du at du kan delta på kurs når du er PERMITTERT?

20. april 2020 ble det vedtatt en endring i gjeldende forskrifter som innebærer at du har lov til å delta på kurs, selv om du er permittert og mottar dagpenger.
Det har kommet et forslag til nytt permanent regelverk.

Les mer her:

Forslag til nytt permanent regelverk: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvider-muligheten-til-a-kombinere-dagpenger-og-utdanning/id2814572/

Ordningen utvidet til sommeren 2021: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvidet-mulighet-for-a-kombinere-dagpenger-og-opplaring-forlenges/id2765408/

lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-22-834

Vi styrker deg gjennom digitale ferdigheter

Ta kontakt med oss og vi sender deg all informasjon du trenger når du skal i dialog med NAV.

Stå sterkere i et krevende arbeidsmarked med oppdatert kompetanse og CV.
Etter fullført kurs får du diplom og kursbevis.

Slik går du frem:

Kontakt oss og be oss sende deg kursinformasjon som du kan gi til din saksbehandler hos NAV.
Etter det vent på svar fra saksbehandleren din.
Når kurset er godkjent av NAV, kan du starte på kurs hos oss.

 

KONTAKT OSS FOR MER INFO OG SAMARBEID