EXCEL KURS VIDEREKOMMEN

Målgruppe:

Excel brukere som trenger et generelt løft i Excel kompetansen

Forkunnskaper:

Kunnskap tilsvarende «Excel grunnleggende.

Gjennomføring:
Kurset har en praktisk tilnærming, og du arbeider aktivt med Excel på PC i løpet av kurset. Det blir tid til oppgaver for å prøve ut ting du har lært

Innhold:

 • Avansert sortering av lister / databaser
 • Filtrering av lister
 • Formatere som tabell i Excel
 • Navngi celler og områder
 • Betinget formatering
 • Sparkline-grafikk
 • Skjule og vise ulike deler av vinduet; på skjerm og på utskrift
 • Delsammendrag
 • Pivottabeller
 • Slicere
 • Pivotdiagram og vanlig diagram
 • Avansert formatering og egendefinert formatering
 • FINN.RAD og FINN.KOLONNE-funksjonene for å slå opp i databaser og lister
 • Andre funksjoner, som HVIS, DELTEKST og KJEDE.SAMMEN
 • Målsøking
 • Importere data fra tekstfiler og fra internett
 • Kopiere mellom Word og Excel, med og uten kobling
 • Hyperkoblinger
 • Datavalidering
 • Beskyttelse av celler, regneark og arbeidsbøker
 • Temaer
 • summer, antall, gj.snitt
 • og eller funksjonen
 • analysere store mengder data
 • picottabeller

 

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON OG SKREDDERSYDDE LØSNINGER: