Lær å analysere store datamengder og lage rapporter ved hjelp av Power BI!

Her lærer du å analysere og lage rapporter som du enkelt kan dele med dine kolleger. Kurset er lagt opp med praktiske oppgaver underveis, slik at du kan prøve deg frem på egenhånd.

Vi starter med databehandling i Power Query, så kobler vi datasettene sammen og lager rapporter i Power BI Desktop. Til slutt laster vi opp prosjektet til Power BI Service, slik at vi kan dele rapportene med andre og få tilgang via Power BI Mobile.

MODUL 1 – Testprosjekt

Vi starter med et enkelt testprosjekt for å gi deg en oversikt over arbeidsflyten i Power BI.

MODUL 2 – Power Query

Etter testprosjekter går vi dypere inn i hvert steg, og derfor begynner vi med Power Query. Power Query er Power BI sitt databehandlingsverktøy. Her skal vi vaske 4 ulike datasett, slik at de er klare til å lastes inn i Power BI Desktop.

MODUL 3 – Power BI Desktop

Her lærer du å lage relasjoner mellom datasettene og hvordan du skal lage rapporter. Vi går igjennom de vanligste visualiseringene og lager 2 rapporter med både slicere og filtere.

MODUL 4 – Power BI Service og Power BI Mobile

Her lærer du hvordan du kan laste opp rapportene vi har lagd til Power BI Service. Her kan du dele rapportene med kollegene dine og få tilgang via Power BI Mobile.