Kursinnhold

  • Bli kjent med SharePoint – Hva er SharePoint, elementer i SharePoint, pålogging, SharePoint-områder, navigering, SharePoint-produkter
  • Områder – Områdesamling, tillatelser, opprette områder, slette et område, tittel, beskrivelse, ikon, områdetema, tilbakestille område
  • Lister – Lister, opprette nye lister, behandle listeelementer, dataarkvisning, visninger, sortering, filtrering, tilpasse kolonner
  • Biblioteker – Biblioteker, opprette nye biblioteker, legge til dokumenter, ut- og innsjekking, versjonskontroll, mapper, utforsker, arbeidsflyt
  • Integrasjon med Microsoft Office – Snarveier, åpning og lagring, fellesredigering, kobling via e-post, koble lister og biblioteker, arkivere e-post meldinger, varsler, integrasjon med Excel og PowerPoint
  • Tilpasninger – Arbeide med sider, webdeler, tilpasse navigasjonen, områdekolonner, innholdstyper, maler, brukere og tillatelser