Kursinnhold

  • Bli kjent med arbeidsområde, menyer og paneler
  • Grunnleggende bruk av de viktigste verktøyene
  • Organisere bilder og grafikk med Adobe Bridge
  • De ulike markeringsverktøyene
  • Jobbe med lag
  • Jobbe med digitale fotografier
  • Jobbe med fotomontasjer og retusjering
  • Tilpasse arbeidsområdet

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON: