Modul 3 – Kurs i Excel:

I dette datakort modulet vil du lære om det mest brukte tallprogrammet i verden, nemlig EXCEL. Det vil bli gjennomgått enhver ting i dette programmet og etter endt modul vil du kunne jobbe mer effektivt og smartere.

Modul 3.1 –

 • Gjennomgang av Excel vinduet
 • Enkle formler
 • Enkel formatering
 • Klipp og lim
 • Kopiering av formler
 • Merking
 • Slette data
 • Fjerne og legge til celler, rader og kolonner
 • Angre
 • Flytting og kopiering
 • Søk og erstatt
 • Autofyll
 • Cellereferanser
 • Låse og gi navn til celler
 • Hva er en funksjon?
 • Funksjonsveiviseren
 • Gjennomgang av de mest brukte funksjonene:
 • Summer, antall, størst, min og gjennomsnitt.

Modul 3.2 –

 • Flash Fill
 • Diagrammer
 • Sparkline grafikk
 • Hurtiganalyse
 • Sortering og filtrering
 • Avansert filter
 • Delsammendrag
 • Tabeller

Modul 3.3 –

 • Enkle formler
 • Cellereferanser
 • Gi navn til celler og områder
 • Feilkontroll og formelrevisjon
 • Hente data fra andre ark og arbeidsbøker
 • Egendefinerte tallformater
 • Betinget formatering
 • Utklippstavle og avansert innliming

Modul 3.4 –

 • Navn og navnebehandling
 • Få kontroll på dato- og tidsberegning
 • Enkle statistiske og matematiske funksjoner
 • Vi ser på *.HVIS.SETT familien av funksjoner (SUMMER.HVIS.SETT etc.)
 • Oppslagsfunksjoner (FINN.RAD, XOPPSLAG etc.)
 • Tekstfunksjoner

Modul 3.5 –

 • Tekstbehandling i Excel
 • Hvis, Hvis.sett
 • Feilhåndtering / Datavalidering
 • Sammensatte funksjoner
 • Avanserte oppslag
 • Tabellfunksjonalitet