Bedrifter kan få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Bedrifter som er nødt til å foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg i nye markeder, kan søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring for kompetanseheving.

Bedriften kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, samt til lønnsutgifter til deltakerne.

Søk din fylkeskommune om støtte

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for tildeling av BIO-midler. Klikk deg inn på din fylkeskommune nedenfor for mer informasjon om hvordan du går frem for å søke.

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON: