Heldigital i den nye hverdagen
 • Samle inn all din informasjon digitalt
 • Dine notater på PC, telefon og nettbrett
 • Digitaliser papir med din lommeskanner
 • Samarbeid med kollegaer i felles notatblokk

 

Hvordan samle informasjon du trenger for å gjøre jobben på ett sted – og unngå å bruke tid på leting
 • Hvordan klippe artikler og annen informasjon fra nettsider til digitale arbeidsbøker
 • Innsamling av bilder, notater og dokumenter til rapporter og presentasjoner
 • Innsamling av Outlook epost- og møteinfo om kunder og prosjekter
 • Synkronisering med ulike enheter
 • Digitaliser notater fra tavle- og flipover i møtene enkelt og raskt

 

Hvordan arrangere gode møter uten å sende e-post
 • Oppretting av felles møtebok for team- og prosjektmøter med agenda, møtenotater, møtereferat og oppfølgingspunkter.
 • Oppfølging i OneNote oppgavelister og/eller med egne Outlook-oppgaver.
 • Planlegging og gjennomføring av eksterne møter med dokumentasjon og oppfølging.

 

Arbeid og samarbeid om planer og gjennomføring av dem
 • Oppretting av notatblokker for strategi, aktivitetsplaner, prosjekter og annet samarbeide. Del dem med kolleger og eksterne samarbeidspartnere
 • Arbeid med og samarbeid om aktiviteter i OneNote
 • Overfør oppgaver fra aktivitetsplan til Outlook oppgaver for oppfølging av egne oppgaver, eller bruk OneNote tagging av oppgaver for oppfølging
 • Hvordan lage smarte maler og sjekklister for oppfølging på telefon og nettbrett

 

Smart arbeid og samarbeid i prosjekter
 • Følg opp dine aktiviteter i Outlook
 • Planlegg og følg opp møter i digital møtebok
 • Effektiviser møteserier med felles møtebok
 • Hvordan finne alt innhold i alle notatblokker på sekunder